Processen urenregistratie via ingesproken tekst

Onderstaande situatie weergeeft de zes processen, om de gehele urenregistratie via een ingesproken bericht om te zetten in tekst en in specifieke velden te plaatsen. Dit hele proces kent geen tikwerk en verloopt volledig via een ingesproken bericht. Hiermee is het invullen van uren heel eenvoudig en minder tijdrovend.

Scherm Open Item

In dit scherm is een korte samenvatting afgebeeld. De knop: Registreren is direct zichtbaar. Rechtsboven is een blauwe cirkel knop getoond die dezelfde functie heeft. Als er veel tekst en een foto staat, dan is de knop: Registreren vaak niet direct zichtbaar, dan is het handig om de blauwe cirkel knop te gebruiken in plaats van naar beneden te scrollen.

Voordelen

Scherm Registratie

In dit scherm zijn de essentiële velden zichtbaar. Onderin kan er gekozen worden om een bericht in te spreken of direct te registreren. Als men kiest om te registreren, dan zullen de essentiële velden ingevuld moeten worden. In dit voorbeeld zullen we het gesprek inspreken en laten zien dat het ingesproken bericht als tekst wordt omgezet en de essentiële velden herkend worden. De waarden van deze velden worden in de specifieke velden ingevuld.

Demo

Scherm Inspreken bericht

In dit scherm heeft de medewerker voor de knop: “Spreek in” gekozen en wordt op dat moment het gesprek opgenomen. Er wordt een pop-up getoond die naar wens ingevuld kan worden en deze geeft aan welke gesprekstructuur ingesproken moet worden. Zodra het gesprek is ingesproken kiest men voor knop: “Stop” in het pop-up scherm.

Voordelen

Keuzescherm

In dit scherm is het gesprek opgenomen en kan men kiezen uit een aantal acties. In vrijwel alle gevallen kiest men voor de knop: “Tekst bekijken” om te onderzoeken of het gesprek correct of naar wens naar tekst is omgezet. Mocht dit niet het geval zijn kiest men voor knop: “Opnieuw inspreken” of men kiest voor knop: “Afspelen”.

Demo

Scherm omgezette tekst bekijken

In dit scherm heeft de medewerker voor de knop: “Tekst bekijken” gekozen. In een pop-up scherm wordt de omgezette tekst getoond. Wanneer het bericht niet correct is omgezet kiest men voor knop “sluiten” om opnieuw het bericht in te spreken. In dit voorbeeld is de tekst goed omgezet en zijn de velden herkend. Medewerker zal voorde knop “Opslaan” kiezen.

Voordelen

Scherm velden invullen met omgezette tekst

In onderstaand scherm is duidelijk te zien dat alle velden ingevuld zijn met waarden. Men kan de urenregistratie nu doorvoeren door voor de knop: “Registreren” te kiezen. Hierna zal de medewerker geïnformeerd worden, dat de registratie succesvol heeft plaatsgevonden en zal zowel de medewerker als de werkgever/opdrachtgever een e-mail ontvangen.

Demo