Processen aanmelden opdracht

Via onderstaande processen kan een uitzendbureau of een bemiddelingsbureau (tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers) een app aanbieden, waar sollicitanten of opdrachtnemers kunnen kijken of er leuke vacatures zijn. Deze app kan ook als een soort Temper app ingericht worden, zodat opdrachtgevers hun vacatures kunnen plaatsen en opdrachtnemers hierop kunnen reageren. Het toewijzen van een vacature kan door de opdrachtnemer via de backoffice eenvoudig geregeld worden. De opdrachtnemer wordt hierover via een e-mail en pushbericht geïnformeerd. De opdrachtnemer vervult de opdracht en vult de uren in via de app. Opdrachtgever accordeert deze uren. Het bemiddelingsbureau, die deze app aanbiedt kan de opdrachtgever factureren. De uren kunnen eenvoudig geëxporteerd worden naar een facturatiesysteem zodat er geen overtikwerkzaamheden zijn.

Opdracht aanmaken in de backoffice

We kunnen onze backoffice configureren per klant (branche). Zo hebben klanten verschillende informatieblokken en vragen, die zij aan hun doelgroep kunnen stellen via een app. Alle velden zijn vooraf geïnventariseerd, zodat onze klant vrijwel geen handleiding of demonstratie nodig heeft om een opdracht aan te maken. Onderin zijn vragen opgesomd, deze kunnen deze niet meer gewijzigd worden. Het is mogelijk per branche of per functiegroep verschillende vragen te stellen. Zo kan een rijbewijs bij de koerier functie essentieel zijn en bij een bediening functie binnen de horeca niet.

Voordelen

Hoofdmenu sollicitanten/opdrachtnemers

Onderstaand scherm heeft geeft duidelijke knoppen aan. De sollicitant/opdrachtnemer kan meteen naar een baan/opdracht zoeken.

Demo

Zoekscherm

Opdrachtnemer/sollicitant kan via zoekfaciliteiten de juiste opdracht/baan vinden. Het is ook mogelijk op basis van afstand te zoeken of een trefwoord invullen.

Voordelen

Vacature omschrijving (deel 1)

In dit scherm opent de opdrachtnemer/sollicitant de opdracht. Hierbij is gekozen om de informatie in twee schermen af te beelden.

Demo

Vacature omschrijving (deel 2)

Onderstaand scherm is het 2e deel van het scherm. Onderin is een knop: Sollicitatie weergegeven. Via deze knop kan men reageren op de vacature.

Voordelen

Reactiescherm oningevuld

In dit scherm kan men in specifieke velden reageren. Deze vragen zijn eerder getoond in de backoffice.

Demo

Reactiescherm ingevuld

In onderstaand scherm is de reactie ingevuld en kan men reageren. Zodra de reactie is doorgestuurd, wordt de opdrachtgever hierover per e-mail geïnformeerd.

Voordelen

Overzicht aameldingen/sollicitaties bekijken

De opdrachtgever kan via het menu item: Aanmeldingen de sollicitaties bekijken. Via acties kan er gekozen worden, om de sollicitatie te bekijken of te beoordelen. Kolom Status weergeeft de status van de sollicitatie, die in dit proces nog geen status heeft, omdat de opdrachtgever deze sollicitatie nog niet heeft beoordeeld. Met het vergrootglas icoon kan men de sollicitatie bekijken en via het akkoord icoon beoordeelt men de sollicitatie.

Voordelen

Specifieke aanmelding/sollicitatie bekijken

Wanneer de opdrachtgever gekozen heeft om een specifieke sollicitatie te bekijken, dan wordt onderstaand scherm weergegeven. Als de opdrachtgever alleen met zzp’ers wil werken, dan kan men hier zien of de sollicitant een KVK- nummer heeft. In de app kan er in het veld: KVK-nummer naar gevraagd worden, zodat de sollicitanten verplicht zijn om deze in te vullen. In het overzicht sollicitaties kan ook het KVK- nummer weergeven worden, zodat direct zichtbaar is wie een geldig KVK- nummer heeft. De sollicitanten die geen KVK- nummer hebben, zullen dan een “fake” KVK- nummer invullen.

Voordelen

Aanmelding/sollicitatie beoordelen

Als de opdrachtgever gekozen heeft om sollicitatie te beoordelen, dan krijgt men onderstaand scherm te zien. Er is een derde knop: Annuleren geplaatst. Mocht de opdrachtgever per abuis een sollicitatie hebben beoordeeld en hebben toegekend, maar deze toch wenst af te wijzen, dan kan men via deze knop annuleren. Bij het toekennen en afwijzen krijgt de sollicitant een bericht per e-mail. De status van de sollicitatie is ook in de app te bekijken. In dit voorbeeld is er gekozen om een sollicitatiegesprek in te plannen, echter kan er ook direct akkoord gegeven worden voor de opdracht, waarmee het hele sollicitatieproces wordt overgeslagen. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om direct online een opdracht toe te kennen. Dan zou het tekst vak: Reden overbodig zijn, aangezien de opdrachtnemer de opdracht al heeft ontvangen.

Voordelen

Status aanmeldingen/sollicitaties app

De sollicitant of de opdrachtnemer kan via de app de status en de reacties van sollicitaties bekijken. In onderstaand overzicht scherm is direct zichtbaar dat er een akkoord is gegeven op een sollicitatie.

Demo

Reactie opdrachtgever bekijken

De sollicitant of opdrachtnemer kan de reactie van de opdrachtgever bekijken:

Voordelen