Processen registratie project inclusief foto's meesturen

Onderstaande situatie weergeeft de zes processen om periodiek projectinformatie te registreren en foto’s aan het project te koppelen. Collega's kunnen na de projectregistratie de geschiedenis lezen en foto's bekijken.

Scherm overzicht projecten

In dit scherm is een lijst met projecten getoond. De medewerker kiest één van de projecten om de projectregistratie door te voeren. Rechts staan getallen wat inhoudt, dat er x aantal projectregistraties zijn aangegeven. De foto icoon geeft aan dat er één of meerdere foto’s zijn gemaakt.

Demo

Scherm Registratie

In dit scherm is een project geopend en kan men specifieke projectgegevens bekijken. Onderin kan men overgaan tot projectregistratie of de eerdere projectregistraties (geschiedenis) bekijken.

Voordelen

Scherm projectregistratie

In dit scherm zal de medewerker de projectregistratie doorvoeren. De eerste vraag is de status van het project met een keuzelijst waar men uit kan kiezen. Via de backoffice kunnen er keuzelijsten aangemaakt worden, die men kan aanbieden. De resterende velden zijn open velden.

Demo

Keuzelijst

In dit scherm is de keuzelijst uitgeklapt en hiermee kunnen er overzichtelijke rapportages gegenereerd worden, van de verschillende statussen van de projecten. Ook kunnen er grafieken gegenereerd worden, als deze projectregistraties naar Excel geëxporteerd worden.

Voordelen

Grafiekgegevens

Hieronder zijn de projectregistraties geëxporteerd naar Excel en kan men eenvoudig onderstaande grafieken genereren. Via de backoffice kan men deze projectgegevens exporteren.

Voordelen

Scherm projectgegevens invoeren

In dit scherm vult de medewerker de projectgegevens in. Velden kunnen ingesteld worden op veldtype: Tekst = vrije invoer Datum = kiezen via een kalender Tijd = kiezen via een klok Getal = toetsenbord toont alleen getallen Ja/nee = schakelaar ja of nee Keuzelijst = kiezen uit een lijst items.

Demo

Scherm foto kiezen

Hieronder heeft de medewerker gekozen om een foto te koppelen. Er kunnen gelijk één of meerdere foto’s gemaakt worden, of uit de Galerij een foto kiezen als er als foto’s aanwezig zijn.

Voordelen

Scherm registratie

In dit scherm zijn er drie foto’s gekoppeld aan de projectregistratie. Medewerker kan foto’s toevoegen en verwijderen.

Demo

Scherm overzicht projecten

In deze afbeelding is duidelijk te zien dat het project Mevrouw Gerritsen een extra registratie erbij heeft gekregen (8 registraties) t.o.v. het eerste proces, toen deze projectregistratie nog moest plaatsvinden.

Voordelen

Geschiedenis bekijken

In proces 2 is medegedeeld dat de geschiedenis van de projectregistraties bekeken kunnen worden. Onderstaande scherm weergeeft dit. Op sommige datums zijn er geen foto’s gekoppeld. De status wordt overzichtelijk weergegeven.

Demo

Bekijken projectregistratie

In onderstaand scherm is de laatste projectregistratie geopend. Onderin kan men door de gekoppelde foto’s browsen en deze bekijken. Dit is handig om op afstand de situatie te kunnen bekijken. Zo kan de projectleider die op een ander locatie is, alsnog de situatie beoordelen.

Demo